Szczegóły dokumentu

Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA I DOKONYWANIA PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW W USOS NA WFCH