Dokumenty wg tagu: księga procedur

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
5 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY DYPLOMOWANIA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA WFCH 2020-01-15
4 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCH w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCH 2020-01-15
3 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCH 2020-01-15
2 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WFCH 2020-01-15
1 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA I DOKONYWANIA PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW W USOS NA WFCH 2020-01-15
1 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCh 2018-10-01
4 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA I DOKONYWANIA PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓWW SYSTEMIE USOS NA WFCh 2017-10-02
1 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WFCh 2017-10-02
4 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia PROCEDURY PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE 2016-02-05
3 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW... 2016-02-01