Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 7/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu ds. promocji wydziału 2023-03-16
18 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do przygotowania i obsługi planu zajęć 2023-03-16
17 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do obsługi posiedzeń Rady Wydziału 2023-03-16
16 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 4/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2023-03-16
15 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji ds. okresowej oceny pracowników badawczo-dydaktycznyc... 2023-03-16
11 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla kierunku biologia i inżynieria środowiska 2023-03-03
10 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku inżynieria środowiska 2023-01-13
9 2023 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian dokonanych w procedurze dyplomowania na WBNS 2023-01-13
8 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury aktywizacji studentów i pracowników w zakresie umiędzynarodowi... 2023-01-13
7 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie procedury dyplomowania na WBNS 2023-01-13