Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
52 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 17/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie studiów I stopnia kierunku biologia i studia I i II sto... 2023-09-14
49 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 16/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej WBNS 2023-08-28
48 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 15/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komitetu organizacyjnego Biopotencjał 2023 2023-08-28
47 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 14/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Naukowego konferencji Biopotencjał 2023 2023-08-28
43 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 8/2023 z 10 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk... 2023-07-10
45 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 25/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę na wszcz... 2023-07-07
44 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 24/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie tematu pracy dyplomowej dla kierunku inżynieria środowiska 2023-07-07
42 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 7/2023 z 2 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wszczęcie procedury konkursowej na zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawc... 2023-06-02
39 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 23/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie propozycji zmian w Uchwale rekrutacyjnej na rok akademicki 2024/2025 dotyczącej zasad... 2023-06-02
36 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 20/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla kierunku biologia w r. a. 2022/2023 2023-06-02