Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
63 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 28/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do Uniwersyteckiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla ... 2023-11-10
62 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 27/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla kierunku biologia i inżynieria śr... 2023-11-10
61 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 11/2023 z 23 października 2023 roku w sprawie powołania komisji finansowej Instytutu Nauk Biologicznych 2023-10-23
58 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 21/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu Wydziałowej komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń 2023-10-23
56 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 20/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu Wydziałowej komisji ds. okresowej oceny pracowników badawczo-d... 2023-10-23
55 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 19/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu Wydziałowej komisji dydaktycznej na kierunku inżynieria środow... 2023-10-23
57 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 10/2023 z 16 października 2023 roku w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzi... 2023-10-16
51 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 9/2023 z 29 września 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego na kierunku Biol... 2023-09-29
50 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 26/2023 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w Katedrze Biologii WBNS 2023-09-29
53 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 18/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej WBNS 2023-09-14