Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. kandydatów do zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych do prowa... 2020-02-03
3 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej dla kierunku Inżynieria Środowiska 2020-02-03
2 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia nowego składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2020-02-03
1 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej 2020-02-03
44 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1/2020 z dnia 24.01.2020 r. Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku w sprawie prowadzenia seminariów dyplomowych 2020-01-24
64 2020 Uchwała Rady Instytutu Uchwała Nr 2/2020 Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych z 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 2020-01-16
63 2020 Uchwała Rady Instytutu Załącznik do Uchwały Nr 1/2020 Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych z 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Instytutu Nauk Biologicznych 2020-01-16