Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 10/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Centrum Inżynierii Środowiska 2020-02-03
9 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania na WBNS 2020-02-03
8 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia zajęć w formie e-learningu z przedmiotów na kie... 2020-02-03
7 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kie... 2020-03-03
6 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatów do odznaczenia medalem KEN, medalem za długoletnią służbę oraz... 2020-02-03
5 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2020-02-03
3 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej dla kierunku Inżynieria Środowiska 2020-02-03
2 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia nowego składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2020-02-03
1 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej 2020-02-03
44 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1/2020 z dnia 24.01.2020 r. Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku w sprawie prowadzenia seminariów dyplomowych 2020-01-24