Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 13/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zatwierdzania tematu pracy dyplomowej dla studiów II stopnia kierun... 2020-02-17
11 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 12/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów. Zmiana dotyczy dodania modułu nauczycielskiego dla progra... 2020-02-17
39 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5/2020 z dnia 13.02.2020 r. Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku w sprawie powołania komisji konkursowej WBNS 2020-02-13
38 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 4/2020 z dnia 3.02.2020 r. Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku w sprawie składu komisji rekrutacyjnej 2020-02-03
10 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 10/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Centrum Inżynierii Środowiska 2020-02-03
9 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania na WBNS 2020-02-03
8 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia zajęć w formie e-learningu z przedmiotów na kie... 2020-02-03
7 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kie... 2020-03-03
6 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatów do odznaczenia medalem KEN, medalem za długoletnią służbę oraz... 2020-02-03
5 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2020-02-03