Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 25/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Środowisk... 2019-05-07
29 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 24/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Biologia 2019-05-07
28 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 23/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów na WBNS w roku akademickim 2019/2020 2019-05-07
27 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 23/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej współpracy WBNS z Instytutem Ekologii i Ewolucji im. A.... 2019-03-28
26 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 22/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach Biologia i Inżynieria Środowiska 2019-03-28
25 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 21/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia dr inż. Łukasza Adriana 2019-03-28
24 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 20/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Środowis... 2019-02-25
23 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 19/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia asystenta w Zakładzie Biotechnologii Środowi... 2019-02-25
22 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 18/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w Katedrze Biologii WBNS 2019-02-25
21 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 17/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia asystenta w Katedrze Biologii WBNS 2019-02-25