Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 11/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej limitów przyjęć dla prowadzonych na Wydziale kierunków studiów 2017-03-03
10 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 10/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie kształcenia na studiach II stopnia na kie... 2017-03-03
9 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia tematów prac inżynierskich w roku akademickim ... 2017-03-03
8 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kandydata na recenzenta dorobku naukowego w konkursie na zatrudnienie... 2017-01-13
7 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na ws... 2017-01-13
6 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia tytułów prac inżynierskich na kierunku Inż... 2017-01-13
5 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia tematów i promotorów prac licencjackich na... 2017-01-13
4 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia jednego z członków Wydziałowej Komisji ds. Ja... 2017-01-13
3 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskazania kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej 2017-01-13
2 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do odznaczeń państwowych 2017-01-13