Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 41/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę na ogłoszenie konku... 2017-05-26
26 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 40/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii promotorów i tytułów prac dyplomowych realizowanych przez studentów I ... 2017-05-26
25 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 39/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii promotorów i tytułów prac dyplomowych, realizowanych przez studentów I... 2017-05-26
24 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 38/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia zmian do projektu „uchwały rekrutacyjnej” na ro... 2017-05-26
23 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 37/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zasad rekrutacji i kwalifikacji kandydatów na studia II stopn... 2017-05-26
22 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 36/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii zatwierdzenia programu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środ... 2017-05-26
21 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 35/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii zatwierdzenia programu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środo... 2017-05-26
20 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 34/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii zatwierdzenia programu studiów II stopnia na kierunku biologia rozpocz... 2017-05-26
19 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 33/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii zatwierdzenia programu studiów I stopnia na kierunku biologia rozpocz... 2017-05-26
18 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 32/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zasad uzupełniania efektów kształcenia dla kandydatów na studia II stopnia na... 2017-05-26