Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 55/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku ... 2017-09-18
40 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 54/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w I... 2017-09-18
49 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 64/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej tematów prac dyplomowych realizowanych przez studentów k... 2017-09-06
48 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 63/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany programu studiów na kierunku inżynieria środowisk... 2017-09-06
47 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 62/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wcześniej omówionych zmian w regulaminie Rady Wydziału WBNS 2017-09-06
10 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 61/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu wydziałowej komisji ds. badań naukowych oraz wspó... 2017-09-06
46 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 60/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzupełnienia składu wydziałowej komisji wyborczej. 2017-09-06
45 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 59/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 września 2017 r. wyrażenia opinii, dotyczącej składu komisji do spraw organizacyjno-finansowych. 2017-09-06
39 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 53/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kandydata na recenzenta dorobku naukowego w konkursie na zatrudnienie ... 2017-09-06
38 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 52/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej zatrudnienia dr Agnieszki Kuśmierz w Katedrze Inżynieri... 2019-02-13