Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 70/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej tytułu pracy dyplomowej realizowanej na kierunku biolog... 2017-09-18
53 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 69/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany programu studiów na kierunku biologia II stopnia. 2017-09-18
52 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 68/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany programu studiów na kierunku inżynieria środowis... 2017-09-18
51 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 67/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej współpracy WBNS z Liceum Ogólnokształcącym im. A. Micki... 2017-09-18
11 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 66/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej współpracy WBNS z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc 2017-09-18
50 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 65/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej współpracy WBNS z Narodowym Instytutem Leków 2017-09-18
44 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 57/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku ... 2019-02-13
43 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 56/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej zatrudnienia dr Diany Weroniki Wierzbickiej w Katedrze... 2017-09-18
42 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 58/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku ... 2017-09-18
9 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 57/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku ... 2017-09-18