Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
65 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 80/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów z ramienia WBNS na członków Komisji Etyk... 2017-10-23
64 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 81/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia jednego z członków RW w związku z jego p... 2017-10-23
62 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 78/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej zmiany nazwy Wydziału 2017-10-13
61 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 77/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia studiów na kierunku pielęgniarskim 2017-10-06
60 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 76/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia studiów na kierunku lekarskim 2017-10-06
59 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 75/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia zajęć w formie e-learningu z Prymatologii 2017-09-06
58 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 74/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej współpracy WBNS z Szpitalem Specjalistycznym św. Zof... 2017-10-06
57 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 73/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kie... 2017-10-06
56 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 73/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kie... 2017-09-06
55 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 71/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierun... 2017-09-18