Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
74 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 91/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej zatwierdzenia efektów kształcenia dla jednolitych studi... 2017-12-18
73 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 90/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej zasad oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych... 2017-12-18
72 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 89/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej współpracy WBNS z Uniwersytetem na Ukrainie 2017-12-18
71 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 83/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej współpracy WBNS z Uniwersytetem w Zagrzebiu 2017-11-27
70 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 86/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzupełnienia składu wydziałowej komisji wyborczej 2017-11-27
69 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 85/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej współpracy WBNS z Kliniką Gastroenterologii i Chorób ... 2017-11-27
68 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 86/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzupełnienia składu wydziałowej komisji wyborczej 2017-11-27
67 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 84/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej współpracy WBNS z Południowo-Kazachskim Uniwersytetem... 2017-11-27
63 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 82/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej zatrudnienia dr inż. Dominika Wojewódki w Katedrze In... 2017-11-27
66 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 79/2017 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej współpracy WBNS z Zakładem Antropologii w Instytuci... 2017-10-23