Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 99/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wskazania kandydatów do pracy w komisjach stałych sena... 2016-09-12
9 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 98/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wskazania kandydatów do pracy w komisjach stałych sena... 2016-09-12
8 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 97/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych w kadencji 2016-2020 2016-09-12
7 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 96/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 2016-09-12
6 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 95/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 2016-09-12
5 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 94/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 2016-09-12
4 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 93/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 2016-09-12
3 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 92/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 2016-09-12
1 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 91/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Wydziału 2016-09-12