Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 109/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek w programie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku ... 2016-09-12
19 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 108/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wskazania kandydata do pracy w Komisji ds. jakości ksz... 2016-09-12
18 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 107/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wskazania kandydatów do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów UKSW w ... 2016-09-12
17 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 106/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wskazania kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów UKSW w kadencji 201... 2016-09-12
16 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 105/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wskazania kandydatów do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów UKSW w k... 2016-09-12
15 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 104/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wskazania kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla studentów UKSW w kadencji 2016-... 2016-09-12
14 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 103/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wskazania kandydatów do Uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli ak... 2016-09-12
13 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 102/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich w Radzie Studium Języków Obcych UK... 2016-09-12
12 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 101/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich w Radzie Bibliotecznej UKSW w kad... 2016-09-12
11 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 100/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wskazania kandydatów do pracy w komisjach stałych sen... 2016-09-12