Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2019 Uchwała Uchwała Nr 12/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. inż. Jeremiego Naumczyka 2019-02-15
15 2019 Uchwała Uchwała Nr 11/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. inż. Krystyny Konieczny 2019-02-15
14 2019 Uchwała Uchwała Nr 10/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia recenzenta dorobku naukowego dr hab. inż. Jeremiego Naumczyka 2019-02-14
13 2019 Uchwała Uchwała Nr 9/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia recenzenta dorobku naukowego prof. dr hab. Krystyny Konieczny 2019-02-14
8 2019 Uchwała Uchwała Nr 8/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia zajęć w formie e-learnigu z przedmiotu „Plan... 2019-01-21
7 2019 Uchwała Uchwała Nr 7/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian formy prowadzenia zajęć z przedmiotu „Podstawy życ... 2019-01-21
6 2019 Uchwała Uchwała Nr 6/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac magisterskich na kierunku Biologia 2019-01-21
5 2019 Uchwała Uchwała Nr 5/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac inżynierskich na kierunku Inżynieria Środowiska 2019-01-21
4 2019 Uchwała Uchwała Nr 4/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przewodniczącego Komisji ds. okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycz... 2019-01-21
3 2019 Uchwała Uchwała Nr 3/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przewodniczącego Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na kierunku Inżynieria Ś... 2019-01-21