Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2019 Uchwała Uchwała Nr 22/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach Biologia i Inżynieria Środowiska 2019-03-28
25 2019 Uchwała Uchwała Nr 21/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia dr inż. Łukasza Adriana 2019-03-28
24 2019 Uchwała Uchwała Nr 20/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Środowis... 2019-02-25
23 2019 Uchwała Uchwała Nr 19/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia asystenta w Zakładzie Biotechnologii Środowi... 2019-02-25
22 2019 Uchwała Uchwała Nr 18/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w Katedrze Biologii WBNS 2019-02-25
21 2019 Uchwała Uchwała Nr 17/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia asystenta w Katedrze Biologii WBNS 2019-02-25
20 2019 Uchwała Uchwała Nr 16/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trzech kandydatów do odznaczenia medalem KEN oraz za długoletnią służbę 2019-02-25
19 2019 Uchwała Uchwała Nr 15/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie anulowania Uchwał Nr 78/2017 dotyczącej zmiany nazwy Wydziału 2019-02-25
18 2019 Uchwała Uchwała Nr 14/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie anulowania Uchwał Nr 62/2017 oraz Nr 92/2016 dotyczącej Regulaminu Rady Wydziału WBNS 2019-02-25
17 2019 Uchwała Uchwała Nr 13/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich w Radzie Studium Języków Obcych UKSW ... 2019-03-25