Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
13 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 5 marca 2021 r.w sprawie wyrażenia zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla studiów II stopnia kierunku biologi 2021-03-05
22 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 7/2021 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021 2021-02-12
6 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 6/2021 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie harmonogramu prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni w semestrze letni... 2021-02-12
9 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu „E... 2021-01-29
8 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2021 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla studiów II stopnia k... 2021-01-29
5 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5/2021 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie Procedury Rekrutacyjnej na Praktyki w ramach PROGRAMU ERASMUS+ 2021-01-24
4 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 4/2021 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 24 stycznia 2021 r. w sprawie Procedury Rekrutacyjnej na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów w ramac... 2021-01-24