Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 23/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia adiunkta w katedrze Biologii WBNS 2020-06-30
22 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 22/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla studiów I i II stopn... 2020-06-30
21 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 21/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia hospitacji studenckich praktyk zawodowych 2020-06-30
20 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 20/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad uzupełniania efektów uczenia się dla kandydatów na studia II stopnia po kierunku i... 2020-05-08
19 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 19/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów I i II stopnia kierunku Inżynieria środowiska 2020-05-08
18 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 18/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych dla studiów I i II st... 2020-05-08
17 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 17/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały na temat warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia o... 2020-05-08
16 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 11/2020 anulowana Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie nowego składu Wydziałowej Komisji Wyborczej 2020-02-17
15 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 16/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w katedrze Biologii WBNS 2020-02-17
14 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 15/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w katedrze Biologii WBNS 2020-02-17