Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 1/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do spraw realizacji projektu „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych” (PKN) o nr RPMA.10.03.04-14-1902/15.

pozycja 22
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2017-01-26
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie projekt zespół projektowy
załączniki