Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: „Digitarium UKSW jako platforma dostępu do cyfrowych zasobów naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

pozycja 137
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2016-04-22
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie zespół projektowy
załączniki