Dokumenty wg tagu: zamówienia publiczne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
107 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwer... 2023-03-28
421 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 113/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ... 2021-10-01
66 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2018-03-16
85 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-12-03
28 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2013 r. w... 2014-04-29
24 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2013 Rektora UKSW z dnia 22 października 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówi... 2013-10-22
99 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2013-01-04
44 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2007 Rektora UKSW z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń... 2007-10-23
64 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 17/2007 Rektora UKSW z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2005 r. nr 33/2005 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu... 2007-04-25
141 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 60/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze... 2006-12-29