Dokumenty wg tagu: zakres działania

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
31 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2011 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działani... 2011-06-13
41 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2010-06-25
59 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2010-03-01
65 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2010-01-19
9 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 42/2008 Rektora UKSW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2008-10-14
18 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 33/2008 Rektora UKSW z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2008-09-01
36 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2005 Rektora Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów 2005-09-01
27 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów 2002-09-02
21 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji ds. Mienia i Finansów 2000-03-30
4 1999 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/1999 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów 1999-12-15