Dokumenty wg tagu: zakładowa komisja inwentaryzacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
303 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2022-07-18
35 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UKSW nr 18/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwe... 2012-08-27
63 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 18/2007 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej... 2007-04-26
51 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentary... 2005-12-20
35 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2002 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pas... 2002-10-31
21 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Uniwersyt... 2001-11-05
9 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Uni... 2000-10-31