Dokumenty wg tagu: wydział matematyczno-przyrodniczy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
126 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekształcenia makrokierunku: matematyka-fizyka-chemia w kierunek nauki... 2005-05-19
14 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Matematyczn... 2004-04-27
84 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium z Chemii na Wydziale Matematyczno-Przy... 2004-02-19
83 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium z Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przy... 2004-02-19
78 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Matematyczno-Przyro... 2004-01-22
72 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria 2003-06-26
5 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Wyższego Studium Zawodowego Nauk Ścisłych w ramach W... 2002-03-15
64 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Wyższego Studium Zawodowego Nauk Ścisłych... 2002-03-14
11 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szko... 2001-06-25
55 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Matematyki 2001-06-21