Dokumenty wg tagu: wydział matematyczno-przyrodniczy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szko... 2001-06-25
55 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Matematyki 2001-06-21
54 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia makrokierunku studiów interdyscyplinarnych, licencjackich ... 2001-06-21
53 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zawodowych informatyka i ekonometria 2001-06-21
52 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku chemia 2001-06-21
51 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku fizyka 2001-06-21
42 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich na Wydziale Ma... 2001-04-26
32 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki 2001-03-15
31 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie akceptacji starań o utworzenie kierunków: fizyka i chemia 2001-03-15
30 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia kierunków: fizyka i chemia oraz zatrudnienia profesorów z ty... 2001-02-15