Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 55/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Informatyka, prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019

pozycja 131
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2018-05-24
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pierwszego stopnia drugiego stopnia efekty kształcenia kształcenie ogólnouniwersyteckie wydział matematyczno-przyrodniczy
załączniki