Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 13/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Statystyka medyczna na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

pozycja 43
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2018-02-22
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia podyplomowe wydział matematyczno-przyrodniczy
załączniki