Dokumenty wg tagu: użytkowanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
222 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 133/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego części... 2014-10-30
92 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 31/12 Rektora UKSW z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie użytkowania pojazdów UKSW 2012-11-20
23 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie używania samochodów prywatnych do celów służbowych 2002-08-05
76 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przejęcia przez UKSW w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej poł... 2002-05-29
70 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie źródeł pokrycia opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2001-11-15
69 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 2001-11-15
68 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia przez Uniwersytet w użytkowanie wieczyste nieruchomości g... 2001-11-15