Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 46/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

pozycja 151
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2017-05-25
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranckie studia trzeciego stopnia zmiana uchwały limit miejsc tryb rekrutacji warunki
załączniki