Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 85/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

pozycja 225
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2017-06-29
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranckie studia trzeciego stopnia tryb rekrutacji warunki limit miejsc
załączniki