Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie