Dokumenty wg tagu: studium języków obcych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
139 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ka... 2021-04-22
897 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 308/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Studium Języków Obcych 2020-11-19
559 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 45/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2020-09-17
247 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. ... 2018-09-13
484 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Studium Języków Obcych w UKSW na kadenc... 2016-12-22
440 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Studium Języków Obcych w UKSW na kad... 2016-11-15
280 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 89/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następ... 2016-09-20
279 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 88/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników... 2016-09-20
123 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Języków Obcych 2013-02-21
12 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2011 Rektora UKSW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu usług tłumaczeniowych wykonywanych przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2011-11-23