Dokumenty wg tagu: studia podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
479 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 115/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu podyplomowych studiów „Sądownictwo i admini... 2021-11-03
478 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 114/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z nau... 2021-11-03
461 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 119/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z naucza... 2021-10-27
410 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu wraz z efektami uczenia się dla Kwalifikacyjnyc... 2021-09-28
380 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 106/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z Etyki dl... 2021-09-22
329 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z Etyki dl... 2021-07-22
328 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 95/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora UKSW w sprawie wysokości opłat za... 2021-07-21
308 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością powietrza” 2021-06-29
282 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pod... 2021-06-25
306 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o zleceniu Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wa... 2021-06-29