Dokumenty wg tagu: studia podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
507 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2023-12-14
311 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych ... 2023-08-03
301 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 135/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych z Matematyki na Wydziale Ma... 2023-07-05
287 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Master of Business Admini... 2023-07-03
280 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 117/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych “Przygotowanie pedagogiczn... 2023-07-03
278 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Doradztwo sądowo-administ... 2023-07-03
181 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2023-05-23
86 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2023-03-10
26 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 70/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2023-01-30
499 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomow... 2022-11-28