Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
24 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 24/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW, koła ... 2009-03-13
23 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania miejsc w domach studenckich 2009-03-13
22 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW koła n... 2009-03-13
66 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 15/2007 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ... 2007-04-18
18 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 17/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW koła ... 2009-03-13
10 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW „Interdysc... 2009-03-12
51 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów ... 2006-06-30
50 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardy... 2006-06-30
41 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zasad organizowania zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzo... 2006-05-16
10 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwer... 2006-03-06