Dokumenty wg tagu: stawka

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
28 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących ... 2008-06-27
51 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 31/2007 Rektora UKSW z dnia 17 września 2007 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących... 2007-09-17
50 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 32/2007 Rektora UKSW z dnia 17 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-09-17
62 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Un... 2006-09-28
61 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2006-09-28
40 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za kursy specjalne 2005-09-29
34 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwe... 2005-07-28
33 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uni... 2004-09-28
32 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2004-09-28
23 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za opracowanie recenzji w postępowaniu kwa... 2004-06-18