Dokumenty wg tagu: stawka

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
111 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na st... 2019-04-18
36 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 69/2013 Rektora UKSW z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za godzinę ponadwymiarową realizowaną w ramach odpłatnych form kształcenia 2013-10-01
39 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 66/2013 Rektora UKSW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Kardynała Stefa... 2013-09-24
3 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli ak... 2011-12-09
28 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pr... 2010-07-26
90 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 12/10 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i placówek opiekujących się studentami UKSW w czasie praktyk zawodowych 2010-06-18
18 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 41/2009 Rektora UKSW z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących... 2009-08-13
28 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 31/2009 Rektora UKSW z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-06-23
79 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 3/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i placówek opiekujących się studentami UKSW w czasie praktyk zawodowych 2009-01-19
24 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 27/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy... 2008-07-14