Dokumenty wg tagu: statut

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
208 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 86/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu – Statutu Wydziałów Kościelnych w Uniwersytecie Kardynała ... 2012-06-21
176 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW w Wa... 2011-10-27
175 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 105/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2011-10-27
120 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 53/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-05-29
116 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 39/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-06-28
157 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2006-06-22
58 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie UKSW 2003-03-20
66 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmian w Statucie UKSW 2001-10-18
38 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2001-04-26
37 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2000-09-28