Dokumenty wg tagu: statut

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
332 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2019-10-01
236 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2019-07-09
2 2018 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Kardynała S... 2018-01-05
299 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/2017 Senatu UKSW z dnia 23 lutego 2017 r. w spr... 2017-10-24
88 2017 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Kardynała St... 2017-04-03
78 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/2017 Senatu UKSW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie za... 2017-03-28
77 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 76/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie u... 2017-03-27
58 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu – Statutu Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwer... 2017-02-23
134 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Kardynała S... 2016-04-20
118 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędów w Uchwale Nr 76/2015 Senatu UKSW z dnia 25... 2016-04-08