Dokumenty wg tagu: statut

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
201 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 76/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wars... 2015-06-25
237 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut... 2015-03-26
262 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ... 2015-01-22
261 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 157/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w s... 2015-01-22
252 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 157/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w s... 2014-12-18
150 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. sprawie Regulaminu – Statutu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2014-05-29
118 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 105/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2014-03-20
106 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu – Statutu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2014-02-20
105 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 157/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2013 r. w spr... 2014-02-20
268 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 157/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie Regulaminu – Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-10-24