Dokumenty wg tagu: statut

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
294 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Studiów nad Rodziną 2020-04-30
272 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego 2020-04-15
271 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2020-04-15
270 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Teologicznego 2020-04-15
218 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2020-03-11
75 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2020-02-05
613 2019 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwe... 2019-12-30
574 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 235/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2019-12-23
487 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 209/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2019-11-25
409 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 198/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2019-10-25