Dokumenty wg tagu: statut

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
286 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu-Statutu Wydziału Teologicznego 2021-06-28
214 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersytetu Kardyn... 2021-05-18
55 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwers... 2021-02-23
892 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 303/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2020-11-19
829 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu... 2020-10-16
417 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2020-06-30
305 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2020-05-07
294 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Studiów nad Rodziną 2020-04-30
272 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego 2020-04-15
271 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2020-04-15