Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 57/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 9/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad realizacji mobilności nauczycieli akademickich (STA) i pracowników administracyjnych (STT) w ramach Programu ERASMUS+ KA103 w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA103-061558

pozycja 500
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2021-11-19
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi projekt zmieniająca decyzja dział współpracy międzynarodowej erasmus+
załączniki