Dokumenty wg tagu: projekt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
92 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/10 Rektora UKSW z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia po... 2010-05-07
99 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 3/10 Rektora UKSW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2010-02-15
60 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2010 Rektora UKSW z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach studenckich, szkoleniach i ... 2010-02-05
111 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 10/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie regulaminu praktyk studenckich 2010-01-28
104 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-01-28
58 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2009-12-08
59 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/2009 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsz... 2009-11-30
194 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 113/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu do realizacji zadań przypisanych UKSW w ramach Projektu pod nazwą Foresight regionalny d... 2009-11-26
163 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 82/2009 Senatu UKSW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji Projektu pod nazwą "Aktywni na rynku pracy" współfinansowanego z Europej... 2009-10-22
72 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/2009 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW 2009-03-11