Dokumenty wg tagu: procedura

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
114 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia Procedury zatrudniania pracowników niebędących nauczyci... 2023-03-31
34 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynał... 2022-02-03
449 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora UKSW w sprawie ustalenia ... 2021-10-20
201 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie procedury przygotowywania obciążeń dyda... 2021-05-07
194 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji i modyfikacji Księgi ... 2020-03-11
484 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju UKSW z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z naruszeniami w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńs... 2019-11-21
103 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania, organizowania i przeprowadzania... 2019-03-27
27 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w ... 2015-07-09
87 2015 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie postępowania w przypadku przeprowadzania kontroli zewnętrznych w ... 2015-02-13
8 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie procedury wewnętrznego monitoringu karier zawodowych absolwentów ... 2015-02-13