Dokumenty wg tagu: procedura

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
194 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji i modyfikacji Księgi ... 2020-03-11
103 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania, organizowania i przeprowadzania... 2019-03-27
27 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w ... 2015-07-09
87 2015 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie postępowania w przypadku przeprowadzania kontroli zewnętrznych w ... 2015-02-13
8 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie procedury wewnętrznego monitoringu karier zawodowych absolwentów ... 2015-02-13
81 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia w UKSW Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej 2014-11-26
8 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. ... 2014-01-29
70 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora UKSW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia i prowadzenia procedury zwolnień grupowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-05-22
87 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2013 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie procedury monitorowania karier zawodowych absolwentów UKSW 2013-04-18
6 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-12-09