Dokumenty wg tagu: procedura

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
81 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia w UKSW Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej 2014-11-26
8 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. ... 2014-01-29
70 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora UKSW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia i prowadzenia procedury zwolnień grupowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-05-22
87 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2013 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie procedury monitorowania karier zawodowych absolwentów UKSW 2013-04-18
6 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-12-09
83 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedur przetargowych na inwestycję pod... 2011-01-27
82 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedur przetargowych na projektowanie ... 2011-01-27
56 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-01-04