Dokumenty wg tagu: postępowanie rekrutacyjne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
68 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 13/2007 Rektora UKSW z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2007/2008 2007-04-02
85 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na rok akademicki 2007/2008 2007-02-22
37 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wynagrodzenia za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na r... 2006-05-08
27 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardy... 2006-04-27
24 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2005 . r. w sprawie wynagrodzenia za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym ... 2005-06-08
83 2005 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 1/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za przewód doktorski, przewód habilitacyjny oraz postęp... 2005-01-25
22 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wynagrodzenia za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym 2004-06-18
32 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za prace z postępowaniem rekrutacyjnym 2003-06-25
97 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów ... 2002-12-19
93 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: uprawnień finalistów i laureatów olimpiad w latach 2003-2005 2002-12-19