Dokumenty wg tagu: postępowanie rekrutacyjne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na r... 2014-03-28
20 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2014 Rektora UKSW z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2014/2015 2014-03-18
58 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2013 Rektora UKSW z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów roku akademickiego 2013/14 oraz organ... 2013-07-05
68 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2013/2014 2013-06-03
172 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015 2013-05-21
71 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2013 Rektora UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2013/2014 2013-05-21
37 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2012 Rektora UKSW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów roku akademickiego 2012/13 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2012-08-23
36 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2012 Rektora UKSW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2012/2013 2012-08-23
242 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowani... 2012-07-10
56 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2012 Rektora UKSW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2012/2013 2012-05-23