Dokumenty wg tagu: postępowanie rekrutacyjne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
187 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na ... 2016-05-31
186 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 19/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w... 2016-05-30
179 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzyna... 2016-05-19
178 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 78/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 53/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie warun... 2016-05-19
177 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała S... 2016-05-19
150 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia ... 2016-04-21
72 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, stud... 2016-02-25
102 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 174/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 100/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawi... 2015-12-17
30 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na... 2015-07-16
177 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacj... 2015-06-25