Dokumenty wg tagu: polityka rachunkowości

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
469 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Kardynał... 2020-07-23
326 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Polityki Rachunko... 2019-09-27
36 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2003 Rektora UKSW z dnia 10 grudnia 2003 r. w ... 2018-02-16
47 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2003 Rektora UKSW z dnia 10 grudnia 2003 r. w ... 2017-02-10
75 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2003 Rektora UKSW z dnia 10 grudnia 2003 r... 2014-11-14
53 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Kardy... 2003-12-10
8 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2002-03-26